• Koskelontie 18 C E 02920 Espoo

SANEERAUKSET

Jotta laitteistojen käyttövarmuus saadaan pidettyä vaadittavalla tasolla, on laitteiston komponentteja uusittava laitteiston elinkaaren aikana.

Kun laitteistoa on huollettu ja koekäytetty säännöllisesti, eikä tehontarpeessa ole tapahtunut kasvua, koko laitteistoa ei ole tarvetta uusia yhdellä kertaa. Osittainen uusinta on usein mahdollista, koska moottorilla ja generaattorilla on pidempi elinkaari, kuin automatiikalla ja apulaitteilla.

Tällaisissa tapauksissa usein riittää ohjausautomatikan, syötönvaihtokatkaisijoiden ja tarvittavien apulaitteiden uusiminen.

Saneerauksessa tarkistamme ensin laitteiston nykytilanteen, jonka perusteella laadimme suunnitelman tarvittavien komponenttien uusinnoista sekä mahdollisista muutostöistä, jotka edesauttavat järjestelmän käyttövarmuutta ja elinkaarta.

Toteutamme saneeraukset ”avaimet käteen” periaatteella, jossa on huomioitu myös mahdolliset väliaikaissyötöt, varakoneikko ja muut vaadittavat tilapäisjärjestelyt työn ajaksi.

Dokumentoimme kaikki työt sekä tarkastukset ja luovutamme ne asiakkaalle puhtaaksi piirrettynä, käyttöönottopöytäkirjoineen käytönopastuksen yhteydessä.