• Koskelontie 18 C E 02920 Espoo

Huolto- ja varaosapalvelu

Tarjoamme huoltopalvelut jokaiseen käyttötarpeeseen

Huolto-ohjelman mukainen kunnossapito

Huollot

Voimakoneet ja varavoimalaitteistot täytyy huoltaa vuosittain tai käyttötuntien mukaan. Tämä pitää laitteistot toimintakuntoisena, sekä huoltojen yhteydessä huomataan alkavat laitteistovauriot, jotka pystytään korjaamaan hallitusti ennakoitavana huoltona. Huollamme myös dieselkäyttöiset sprinkleripumput, palovesipumput, prosessipumput sekä väestösuojissa olevat dieselkäyttöiset laitteistot. Huolloista toimitetaan aina asiakkaalle huoltoraportti.

Ennakoi ja säästä kustannuksissa

Huoltosopimukset

Teemme asiakkaidemme kanssa huoltosopimuksia joissa määritellään palvelun laajuus, sisältyvät laitteistot sekä huoltoajankohdat. Huoltosopimuksessa määritetään huoltoajankohdat jolloin Gen Tech Oy:n huolto ottaa yhteyttä sopiakseen tarkemman huoltoajankohdan, eikä asiakkaan tarvitse huolehtia asiasta.

24/7 Päivystys

Korjaukset

24/7 päivystyksemme ja laaja varaosaverkosto varmistaa nopean vasteajan laitteiston häiriötilanteissa. Häiriökorjauksista toimitetaan aina asiakkaalle huoltoraportti.

Luotettavuuden varmistavat

Kuormitusajot

Voimakoneita sekä varavoimakoneita ei usein pystytä ajamaan riittävän suurella teholla. Suurin osa koneista käytetään liian pienillä kuormilla, jolloin moottorit karstoittuvat. Tähän on ratkaisuna keinokuormalla tehtävä koeajo, jolloin päästään kuormittamaan laitteistoa nimelliskuormille. Kuormituksen jälkeen moottorista on poistunut karsta, savutus sekä samalla on pystytty todentamaan koko laitteiston toiminta.

PTS suunnittelu

Kuntokartoitukset ja kunnossapito-suunnitelmat

Teemme laitteistolle kuntokartoituksia, jossa käymme järjestelmän läpi ja teemme asiakkaalle raportin, joka sisältää laitteiston kuntoarvion sekä varaosien saatavuuden ja laitteiston odotetun käyttöiän.
Kuntokartoituksen perusteella teemme laitteiston kunnossapitosuunnitelman, johon sisältyy laitteiston elinkaaren mukaan tarvittavat toimenpiteet sekä mahdolliset varaosahankinnat, jotta laitteiston käyttövarmuus säilyy halutulla tasolla.

Asiantuntijapalvelut

Käyttäjäpalvelut

Varavoimajärjestelmiä tulee koekäyttää vähintään kerran kuukaudessa, jolla todennetaan, että laitteisto toimii sille kuuluvalla tavalla. Tarjoamme palvelun, jossa alan ammattilaiset suorittavat laitteistojen koekäytöt sovituin välein, kun toimitaan näin pystytään havaitsemaan mahdolliset ongelmakohdat ajoissa ja reagoimaan niihin ennakoivasti. Koekäytöistä toimitetaan aina asiakkaalle koekäyttöpöytäkirja.