• Koskelontie 18 C E 02920 Espoo

Varmennuksen

Etävalvonta

Valvottu laitteisto varmentaa parhaiten

Valvonta on erittäin tärkeää pidettäessä huolta varavoimalaitoksista sekä jatkuvasti tuotannossa olevista generaattoreista.

Perustason valvontaan

Etävalvonta Lite

Etävalvonta LITE on suunniteltu siten, että se voidaan asentaa sekä vanhoihin että uusiin järjestelmiin. Etävalvonta LITE tuottaa järjestelmän tärkeimmät tiedot niille henkilöille, joiden vastuulla on järjestelmän häiriötön ylläpito. Mikäli järjestelmä on liitetty Gen Tech Oy:n 24/7 valvomoon, saadaan tiedot häiriöistä reaaliajassa Gen Tech Oy:n asiantuntijalle ja häiriötilanteen selvittäminen voidaan aloittaa välittömästi. Siirrettyjen tietojen ja sovittujen toimenpideohjeiden perusteella, päivystäjä käynnistää ennalta sovitut toimet.

Korkean tason valvontaan

Etävalvonta PRO

Palvelu sisältää hälytys-/tilatiedon siirtämisen Gen Tech Oy:n päivystykseen, sekä kattavan tietoturvallisen etäyhteyden. Siirrettyjen tietojen ja sovittujen toimenpideohjeiden perusteella päivystäjä käynnistää ennalta sovitut toimet. Merkittävänä erona LITE palveluun on, se että PRO palvelussa Gen Tech Oy:n päivystäjä näkee reaaliaikaisesti laitteiston tilan etäyhteydellä, sekä pystyy suorittamaan ennalta sovittuja toimia etänä. PRO palvelu mahdollistaa myös etätuen laitteiston käyttöön. Gen Tech Oy:n osaaminen on käytettävissä myös ilman fyysistä läsnäoloa, jolloin monet ongelmatilanteet pystytään ratkaisemaan ilman fyysistä käyntiä.

Etävalvonta LITE sekä PRO palveluun pystytään liittämään liki kaikki varavoimajärjestelmät. Palvelutuotannossa käytettävät laitteet konfiguroidaan aina asiakaskohtaisesti, palvelu yhtenä vahvuutena on mahdollisuus tarjota etäyhteydet myös sellaisiin järjestelmiin joita, niitä ei ole ennen ollut mahdollista toteuttaa. Etävalvontaan liitettävän laitteen ei tarvitse olla moderni IP pohjainen laite, pystymme räätälöimään käytetyt etävalvontalaitteet asiakasjärjestelmän mukaan.

Lisäarvopalveluna PRO palveluun voidaan liittää esimerkiksi varavoimatilan kameravalvonta, jolloin pitkien käyttöjaksojen aikana voidaan tarkkailla koneen toimintaa myös kuvayhteyden avulla. Kun PRO palvelut tuottama tieto yhdistetään reaaliaikaiseen kuvaan, niin saadaan kokonaisuus, jossa valtaosa palvelupyynnöistä voidaan toteuttaa etäyhteyden välityksellä.

Palvelutuotannossa erittäin olennaista on yhteyksien tietoturva. Yhteys Gen Tech Oy:n ja asiakaskohteen välillä toteutetaan aina VPN tekniikalla. VPN ratkaisuna käytetään auditoituja, KATAKRI sekä VAHTi ohjeiden mukaisia toteutuksia.

Lähtökohtaisesti yhteydet eivät tarvitse eivätkä tee palomuureihin pysyviä porttiavauksia. Sillä järjestelmää ei liitetä asiakaskohteen verkkoon. Poikkeustapauksissa, joissa käytetään asiakasverkkoa asiakkaalle, toimitetaan tarvittavat määreet, joiden tulee täyttyä, että VPN yhteys voidaan muodosta.

Etäkäyttöpalveluissa käytettävä alusta kirjaa kaikki tehdyt toimet sekä avatut yhteydet lokiin. Päivystäjillä, jotka laitteita käyttävät ei ole pääsyä auditointilokiin. Auditointilokin muokkaaminen on mahdotonta, tämän avulla pystytään tarvittaessa, tarkistamaan kuka teki ja mitä on tehty.

Etäkäyttöpalveluissa pystytään osoittamaan, että missään kohtaa palvelutuotantoa tieto ei liiku salaamattomassa yhteydessä. Palvelutuotannossa käytettävät laitteet ovat auditoitu tietoturvan osalta.

Etävalvonta LITE sekä PRO käyttää GSM / 3G / 4G verkkoja. Tämän takia kohteessa pitäisi olla GSM kuuluvuus ja / tai mahdollisuus käyttää ulkoista suunta-antennia. Mikäli kohteeseen ei ole saatavilla langatonta yhteyttä, mutta langallinen internet yhteys on käytettävissä, voidaan palvelu räätälöidä käyttämään kiinteää internet yhteyttä. Lähtökohtaisesti etävalvontapalvelun laitteita ei kuitenkaan liitetä asiakkaan verkkoon.

Käyttöjännite: 9 – 30 VDC

Käyttölämpötila: -20C – +70C

Taajuusalueet: GSM 900/1800 MHz, 3G / 4G 850/1900 MHz

Palveluihin liitettävät laitteet

Etävalvonta LITE sekä PRO palveluun pystytään liittämään liki kaikki varavoimajärjestelmät. Palvelutuotannossa käytettävät laitteet konfiguroidaan aina asiakaskohtaisesti, palvelu yhtenä vahvuutena on mahdollisuus tarjota etäyhteydet myös sellaisiin järjestelmiin joita, niitä ei ole ennen ollut mahdollista toteuttaa. Etävalvontaan liitettävän laitteen ei tarvitse olla moderni IP pohjainen laite, pystymme räätälöimään käytetyt etävalvontalaitteet asiakasjärjestelmän mukaan.

Lisäarvopalveluna PRO palveluun voidaan liittää esimerkiksi varavoimatilan kameravalvonta, jolloin pitkien käyttöjaksojen aikana voidaan tarkkailla koneen toimintaa myös kuvayhteyden avulla. Kun PRO palvelut tuottama tieto yhdistetään reaaliaikaiseen kuvaan, niin saadaan kokonaisuus, jossa valtaosa palvelupyynnöistä voidaan toteuttaa etäyhteyden välityksellä.

Palvelun tietoturva

Palvelutuotannossa erittäin olennaista on yhteyksien tietoturva. Yhteys Gen Tech Oy:n ja asiakaskohteen välillä toteutetaan aina VPN tekniikalla. VPN ratkaisuna käytetään auditoituja, KATAKRI sekä VAHTi ohjeiden mukaisia toteutuksia.

Lähtökohtaisesti yhteydet eivät tarvitse eivätkä tee palomuureihin pysyviä porttiavauksia. Sillä järjestelmää ei liitetä asiakaskohteen verkkoon. Poikkeustapauksissa, joissa käytetään asiakasverkkoa asiakkaalle, toimitetaan tarvittavat määreet, joiden tulee täyttyä, että VPN yhteys voidaan muodosta.

Etäkäyttöpalveluissa käytettävä alusta kirjaa kaikki tehdyt toimet sekä avatut yhteydet lokiin. Päivystäjillä, jotka laitteita käyttävät ei ole pääsyä auditointilokiin. Auditointilokin muokkaaminen on mahdotonta, tämän avulla pystytään tarvittaessa, tarkistamaan kuka teki ja mitä on tehty.

Etäkäyttöpalveluissa pystytään osoittamaan, että missään kohtaa palvelutuotantoa tieto ei liiku salaamattomassa yhteydessä. Palvelutuotannossa käytettävät laitteet ovat auditoitu tietoturvan osalta.

Palvelun käyttämät yhteydet

Etävalvonta LITE sekä PRO käyttää GSM / 3G / 4G verkkoja. Tämän takia kohteessa pitäisi olla GSM kuuluvuus ja / tai mahdollisuus käyttää ulkoista suunta-antennia. Mikäli kohteeseen ei ole saatavilla langatonta yhteyttä, mutta langallinen internet yhteys on käytettävissä, voidaan palvelu räätälöidä käyttämään kiinteää internet yhteyttä. Lähtökohtaisesti etävalvontapalvelun laitteita ei kuitenkaan liitetä asiakkaan verkkoon.

Etävalvonta palveluiden tekniset ominaisuudet

Käyttöjännite: 9 – 30 VDC

Käyttölämpötila: -20C – +70C

Taajuusalueet: GSM 900/1800 MHz, 3G / 4G 850/1900 MHz

Etävalvonta LITE sekä PRO palveluun pystytään liittämään liki kaikki varavoimajärjestelmät. Palvelutuotannossa käytettävät laitteet konfiguroidaan aina asiakaskohtaisesti, palvelu yhtenä vahvuutena on mahdollisuus tarjota etäyhteydet myös sellaisiin järjestelmiin joita, niitä ei ole ennen ollut mahdollista toteuttaa. Etävalvontaan liitettävän laitteen ei tarvitse olla moderni IP pohjainen laite, pystymme räätälöimään käytetyt etävalvontalaitteet asiakasjärjestelmän mukaan.

Lisäarvopalveluna PRO palveluun voidaan liittää esimerkiksi varavoimatilan kameravalvonta, jolloin pitkien käyttöjaksojen aikana voidaan tarkkailla koneen toimintaa myös kuvayhteyden avulla. Kun PRO palvelut tuottama tieto yhdistetään reaaliaikaiseen kuvaan, niin saadaan kokonaisuus, jossa valtaosa palvelupyynnöistä voidaan toteuttaa etäyhteyden välityksellä.

Palvelutuotannossa erittäin olennaista on yhteyksien tietoturva. Yhteys Gen Tech Oy:n ja asiakaskohteen välillä toteutetaan aina VPN tekniikalla. VPN ratkaisuna käytetään auditoituja, KATAKRI sekä VAHTi ohjeiden mukaisia toteutuksia.

Lähtökohtaisesti yhteydet eivät tarvitse eivätkä tee palomuureihin pysyviä porttiavauksia. Sillä järjestelmää ei liitetä asiakaskohteen verkkoon. Poikkeustapauksissa, joissa käytetään asiakasverkkoa asiakkaalle, toimitetaan tarvittavat määreet, joiden tulee täyttyä, että VPN yhteys voidaan muodosta.

Etäkäyttöpalveluissa käytettävä alusta kirjaa kaikki tehdyt toimet sekä avatut yhteydet lokiin. Päivystäjillä, jotka laitteita käyttävät ei ole pääsyä auditointilokiin. Auditointilokin muokkaaminen on mahdotonta, tämän avulla pystytään tarvittaessa, tarkistamaan kuka teki ja mitä on tehty.

Etäkäyttöpalveluissa pystytään osoittamaan, että missään kohtaa palvelutuotantoa tieto ei liiku salaamattomassa yhteydessä. Palvelutuotannossa käytettävät laitteet ovat auditoitu tietoturvan osalta.